Mar 21

Bun Venit!

Înfiinţat în anul 1950 ca Şcoală Medie Tehnică de Metrologie, devine Liceul Tehnic de Metrologie în anul 1968, fiind liceu unic pe ţară şi funcţionând numai cu clase de metrologie. Începând din anul 1990, liceul funcţionează sub numele actual, cu patru ani de şcolarizare, cu clase de matematică-informatică şi metrologie, forma de învăţământ de zi, cu program numai dimineaţa (8:00 – 14:55). Din anul 2004 în cadrul liceului funcţionează şi clase de S.A.M., cu finalitate dupa 5 ani de tehnician în metrologie.

 

Liceul are acces la baza materială existentă în laboratoarele INMB unde se organizează în mod frecvent lecţii – vizita şi ore de laborator. În acest context, Biroul Român de Metrologie şi Institutul Naţional de Metrologie asigură liceului asistenţa tehnico – ştiinţifică de cea mai înaltă specialitate în domeniul metrologiei.

 

Din analiza statistică a rezultatelor liceului, este menţionat că peste 70% din elevii absolvenţi au obţinut rezultate foarte bune la examenele de admitere în învăţământul superior.

 

Numeroşii absolvenţi ai liceului nostru ocupă funcţii importante în diferite domenii de activitate economică din ţară şi din alte ţări . Trei dintre absolvenţi sunt, în prezent, profesori în liceul nostru. La cererea diferitelor firme particulare sau de stat, liceul organizează anual întâlniri – interviu între absolvenţi şi patronii unităţilor economice în vederea angajării.