Profilul Resurse naturale și protecția mediului

Tehnician ecolog și protecția calității mediului Absolventul acestei specializări va fi capabil Să realizeze teste de teren și de laborator pentru a monitoriza mediul și a investiga sursele poluării, inclusiv cele care afectează sănătatea Să recolteze și să pregătească probe supuse experimentării, să efectueze citiri ale aparatelor de poluare a aerului și apei. Să urmărească Read More

Profilul tehnic

Tehnicianul metrolog este capabil: să îndeplinească sarcini cu caracter tehnic de utilizare, montaj, de punere în funcțiune, de întreținere și reparare a mijloacelor de măsurare: mecanice, electrice, fizico-chimice, acustice și termice, să elaboreze documente, procedurilor specifice, instrucțiunilor de lucru, reguli de exploatare tehnica La finalul studiilor absolvenții pot obține unui certificat  de calificare nivel 4 corespunzător Read More

Profil real

Specializarea Matematică-informatică intensiv informatica Absolventul acestei specializări va fi capabil Să aplice instrumentele oferite de matematică și informatică și în abordarea diverselor domenii ale științei și tehnicii; Să comunice utilizând mijloacele specifice unui sistem informațional La finalul studiilor absolvenții pot obține în urma unui examen un atestat de competențe profesionale. Competențele dobândite se referă la: Read More

Ofertă educațională

Oferta educațională a Liceului Tehnologic de Metrologie „Traian Vuia” în anul școlar viitor (2021-2022) Oferta educațională a Liceului Tehnologic de Metrologie „Traian Vuia” în anul școlar curent(2020-2021) Read More

Burse semestrul II 2020-2021

Depunerea dosarelor de burse pentru semestrul II al anului şcolar 2020-2021 se va face până  MIERCURI 17.02.2021 la profesorii diriginţi. ACTE NECESARE pentru acordarea burselor de merit, performanţă, studiu, ajutor social şi ocazionale pentru Anul şcolar 2020 – 2021 semestrul II. Bursele de merit şi Bursele de studiu se acordă elevilor de la cursurile cu Read More