Profilul Resurse naturale și protecția mediului

Tehnician ecolog și protecția calității mediului Absolventul acestei specializări va fi capabil Să realizeze teste de teren și de laborator pentru a monitoriza mediul și a investiga sursele poluării, inclusiv cele care afectează sănătatea Să recolteze și să pregătească probe supuse experimentării, să efectueze citiri ale aparatelor de poluare a aerului și apei. Să urmărească Read More