BACALAUREAT, SESIUNEA AUGUST-SEPTEMBRIE 2021

PRECIZĂRI CONTESTAȚII Art. 7, OMEC 4307/2020 – Candidații care depun/transmit prin mijloace electronice contestații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice o declarație-tip în care menționează faptul că au luat la cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. În cazul candidatului minor, declarația-tip Read More

Admitere liceu Etapa II

Depunerea dosarelor pentru înscrierea elevilor în clasa a IX-a pentru etapa a II-a, se va face sâmbătă 07.08.2021 între orele 10-13 la secretariatul liceului aflat în Sos Vitan Bârzesti, corpul D (clădirea modulară). DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII SUNT: CERERE DE ÎNSCRIERE  FOAIE MATRICOLĂ (ÎN ORIGINAL) ADEVERINȚĂ EVALUARE NAȚIONALĂ (ÎN ORIGINAL) DOCUMENTE MEDICALE (ADEVERINȚĂ + DOSAR MEDICAL) Read More