APEL

Echipa EPAS a Liceului Tehnologic de Metrologie „Traian Vuia”, București, vă invită să participați în data de 14.05.2021, ora 11:00, la Sesiunea de comunicări  cu tema „EUROPA – DIN TRECUT SPRE VIITOR”, eveniment ce face parte din activitățile desfășurate cu ocazia Zilei Europei. Această sesiune își propune să aducă în discuție subiecte de interes referitoare Read More

Profilul Resurse naturale și protecția mediului

Tehnician ecolog și protecția calității mediului Absolventul acestei specializări va fi capabil Să realizeze teste de teren și de laborator pentru a monitoriza mediul și a investiga sursele poluării, inclusiv cele care afectează sănătatea Să recolteze și să pregătească probe supuse experimentării, să efectueze citiri ale aparatelor de poluare a aerului și apei. Să urmărească Read More

Profilul tehnic

Tehnicianul metrolog este capabil: să îndeplinească sarcini cu caracter tehnic de utilizare, montaj, de punere în funcțiune, de întreținere și reparare a mijloacelor de măsurare: mecanice, electrice, fizico-chimice, acustice și termice, să elaboreze documente, procedurilor specifice, instrucțiunilor de lucru, reguli de exploatare tehnica La finalul studiilor absolvenții pot obține unui certificat  de calificare nivel 4 corespunzător Read More

Profil real

Specializarea Matematică-informatică intensiv informatica Absolventul acestei specializări va fi capabil Să aplice instrumentele oferite de matematică și informatică și în abordarea diverselor domenii ale științei și tehnicii; Să comunice utilizând mijloacele specifice unui sistem informațional La finalul studiilor absolvenții pot obține în urma unui examen un atestat de competențe profesionale. Competențele dobândite se referă la: Read More

Ofertă educațională

Oferta educațională a Liceului Tehnologic de Metrologie „Traian Vuia” în anul școlar viitor (2021-2022) Oferta educațională a Liceului Tehnologic de Metrologie „Traian Vuia” în anul școlar curent(2020-2021) Read More

Burse semestrul II 2020-2021

Depunerea dosarelor de burse pentru semestrul II al anului şcolar 2020-2021 se va face până  MIERCURI 17.02.2021 la profesorii diriginţi. ACTE NECESARE pentru acordarea burselor de merit, performanţă, studiu, ajutor social şi ocazionale pentru Anul şcolar 2020 – 2021 semestrul II. Bursele de merit şi Bursele de studiu se acordă elevilor de la cursurile cu Read More

Bacalaureat

Ordin privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național – 2021 Calendarul Examenului de Bacalaureat 2021 Lista disciplinelor și programele de examen pentru probele de bacalaureat le găsiți aici . Programe pentru susținerea probelor scrise ale examenului național de Bacalaureat în anul școlar 2020-2021 pot fi consultate aici Modele de subiecte pentru toate disciplinele le gasiți Read More

Profesori

Consiliul profesoral Limba și literatura română Matematică Informatică Fizică Chimie Biologie Istorie Geografie Religie Limbi moderne( Engleză Franceză) Socio-umane Educație fizică și arte Discipline Tehnice Read More

Management

Director: Macaveiu Gabriela Director adjunct: Nahorniac Andrei Virgiliu Consiliul de administrație Președinte: Prof. Macaveiu Gabriela Membru: Prof. Ciobanu Ruxana Luiza Membru: Prof. Nahorniac Andrei Virgiliu Membru: Prof. Constantinescu Roxana Reprezentant Sindical: Prof. Chiru Adrian Gabriel Reprezentant Consiliul Reprezentativ al Părinților: Prică Rodica Elena  Reprezentant Consiliul Elevilor: Turtucăianu Roberta Elena Reprezentant Consiliul local: Marin Ștefănel Reprezentant Agent Read More

Anunț concurs -Analist programator

LICEUL TEHNOLOGIC DE METROLOGIE ”TRAIAN VUIA” organizează concurs pentru ocuparea unui post de ANALIST PROGRAMATOR – studii superioare, pe perioadă nedeterminată, normă întreagă. Concursul va avea loc în trei etape, la sediul unității în București, str. Vitan Bîrzești, nr. 11, Sector 4, după cum urmează: proba scrisă, în data de 28.12.2020, ora 09,00; proba practică, Read More

1 2 3 4 14