EURO 200 – informare

CALENDARUL EURO-200 ADRESA ISMB   Read More

Burse semestrul al II-lea

A C T E   N E C E S A R E pentru acordarea burselor de merit, performanţă, studiu, ajutor social şi ocazionale pentru anul şcolar 2016 – 2017 semestrul II: Bursele de merit şi Bursele de studiu se acordă elevilor de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat, în funcţie de rezultatele obţinute Read More

Calendar BAC 2017

CALENDARUL  examenului de bacalaureat național – 2017 Sesiunea iunie-iulie 2017 22 – 26 mai 2017           Înscrierea candidatilor la prima sesiune de examen 26 mai 2017                   Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a / a XIII-a 6 – 7 iunie 2017          Read More

Facilități de transport

AICI: H. G. nr. 42/2017 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport Read More

Declarație avere

Declarație  interese Declarație avere Read More

Activități în biblioteca liceului

O oră  de Limba și literatura română într-un alt decor În ziua de 18.10.2016 a avut loc o   lecție de predare-învățare într-un cadru deosebit, Biblioteca Liceului. Obiectivele acestei lecții au fost  stimularea interesului elevilor pentru lectura, pentru aprofundarea bio-bibliografiei poetului Lucian Blaga, folosirea dicționarului explicativ al limbii române DEX. Alături de rafturile pline de Read More

Anunț diplome

Read More

Îndatoririle elevilor

Art. 14 Elevii au următoarele îndatoriri: a) de a frecventa toate cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a dobândi competenţele şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare; b) de a respecta regulamentele şi deciziile unităţii de învăţământ preuniversitar; c) de a avea un comportament civilizat şi de a Read More

Conferințe practice

Elevii clasei a XII-a A, însoțiți de prof. diriginte Roxana- Sorina Constantinescu, au participat la Conferințele practice pentru tineri BookLand Evolution (Aula Magna, A.S.E.), un proiect ce oferă liceenilor oportunități de dezvoltare personala, prin activități susținute de personalități din Romania.     Read More

Să ne cunoaștem cît mai bine trecutul

Prof. Mihai Floarea a organizat activitatea  extrașcolară „Să ne cunoaștem cît mai bine trecutul”, desfășurată sîmbătă, 29 octombrie, la Fortul 13 Jilava, avînd ca partener Fundația „Ion Gavrilă Ogoranu”. Participanți au fost elevii claselor a X-a D: Abalași Mihăiță Florin-Cosmin, Cîrjaliu Giovani Gabriel, Dinu Andrei Nicușor, Lupescu Vasile Bogdan, Mihăilă Violeta, Stan Adrian Gabriel, Gogonea Read More

1 2 3 4 5 12