PROGRAMAREA PE ZILE ŞI ORE A CANDIDATILOR CARE AU DEPUS CERERI DE VIZUALIZARE A LUCRĂRILOR SCRISE LA EXAMENUL DE BACALAUREAT 2017
SESIUNEA IUNIE – IULIE

Nr.
crt.
Nume şi
prenume
candidat
Unitatea de
învăţământ de
la care provine
candidatul
 Se vor vizualiza lucrările scrise la : Data Interval
orar
E a) E b) E c) E d)
1 STOIAN C. IOANA LOREDANA CIPRIANA COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” LIMBA ŞI
LITERATURA
ROMÂNĂ
ISTORIE 25.07.2017 10.00 – 10.30
2 AGARICI MONICA IOANA COLEGIUL NAŢIONAL „OCTAV ONICESCU” ISTORIE 25.07.2017 10.30 – 10.45